×
×

สร้างให้ QR ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่ทำให้ QR Code ประสบความสำเร็จ

YouQR Generator

สร้างคิวอาร์

YouQR vital marketing

ใช้สื่อข้อมูลถึงลูกค้า

YouQR statistics

วัดผลการสแกน

เราช่วยวิเคราะห์ QR Code

 เราออกแบบ QR Code ที่สร้าง จาก YourQR
ให้สามารถ วัดผลการสแกนได้ เพื่อใช้ วิเคราะห์
หาช่องทางการโปรโมท ที่ ดีที่สุด
ทราบว่าช่องทางไหนถึง กลุ่มเป้าหมายที่สุด ทำให้ QR
Code ที่สร้างเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาสร้าง QR Code ที่ไม่เหมือนใครไว้ใช้เองกันเถอะ


สร้างความพิเศษโดย ใส่ข้อความบน  QR Code เพื่อให้เกิดความแตกต่างไม่เหมือน QR Code ทั่วไป เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ที่จะสร้างการรับรู้
เพิ่มภาพลักษณ์และจุดเด่นของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือ ถ้าใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ก็จะทำให้ผู้สแกนจดจำ QR Code ที่คุณสร้างได้ง่าย

Get More With
แพลตฟอร์มการจัดการ QR Code ระดับมืออาชีพเพื่อสร้างติดตามและแก้ไขรหัส QR ทั้งหมดของคุณ

ได้ในที่เดียว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
https://yourqr.today/Generator QR Code
สร้าง QR
Codeแก้ไขและเปลี่ยนรหัส QR
ได้ทุกเวลา
Bulk Creation and Editing
สร้างและแก้ไข QR Code
จำนวนมากในเวลาไม่นาน
Scan Statistics
ติดตามรหัส QR Code
ของคุณและรับทราบข้อมูลเ
กี่ยวกับการสแกน
Scan me!
ตรวจสอบ จำนวนคนสแกน
ทราบว่าใครสแกน ผ่าน
ระบบ YourQR


บริการเสริมของ YourQRภาพกิจกรรม


×

ติดต่อ