โปรแกรม FD ตัวช่วยที่ทำให้การทำงานของคลินิกคุณเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ช่วยค้นหาคนไข้ได้ง่ายและรวดเร็วภายใน 5 วินาทีด้วยฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือ จัดการนัดหมายคนไข้ได้รวดเร็ว คำนวณส่วนแบ่งแพทย์ถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบการเงินของคลินิกโดยไม่มีรั่วไหล ติดตามคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์


คุณสมบัติเด่นการค้นหาคนไข้

เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ค้นหาจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน, สแกนลายนิ้วมือ, ชื่อ- นามสกุลเบอร์โทร ได้


ป้อนการรักษา

ไม่ต้องถือแฟ้มคนไข้ส่งให้หมอ แค่ส่งตัวคนไข้ผ่านระบบ ก็จะเห็นข้อมูลคนไข้ได้ทันที และสามารถบันทึกการรักษาได้อย่างรวดเร็ว


การเงิน

แบ่งชำระเงินตามรายการแบบเงินสด ,เครดิต ,ประกันสังคมและชำระด้วย QR Pay ได้อีกด้วย พร้อมยังระบุส่วนลดตามโปรโมชั่นต่างๆ ออกใบเสร็จรับเงิน


การทำนัดหมาย

แสดงคนไข้นัดตามแพทย์ และแสดงนัดในใบเสร็จรับเงินเพื่อช่วยให้คนไข้เห็นนัดหมายครั้งถัดไปและสามารถเข้ารับรักษาได้สะดวกรวดเร็ว

 

ระบบสต๊อก

บันทึกรับเข้าสต๊อก รวมถึงบันทึกการขายสินค้า ยาช่วยควบคุมต๊อกสินค้าเวชภัณฑ์ได้ พร้อมทั้งพิมพ์รายงานการขายสินค้า

 

 

วิเคราะห์ข้อมูล

ระบบคำนวณ DF ทันตแพทย์,  เรียกดูรายงานสรุปสิ้นวัน แยกตามทันตแพทย์ได้รวดเร็วและแม่นยำ ประหยัดเวลาทำงานพนักงาน 

 

คลินิกทันตกรรมได้อะไรบันทึกคนไข้ได้รวดเร็ว

ค้นหาข้อมูลได้สะดวกแสดงข้อมูลคนไข้พร้อมรูปถ่าย และวางแผนการรักษาได้


ไม่ต้องถือแฟ้มการรักษา

บันทึกประวัติการรักษา และวางแผนการรักษาได้ภาพ และ Digital Xray


 สร้างนัดหมาย และติดตามคนไข้

แสดงตารางนัดแยกตามทันตแพทย์ ติดตามคนไข้ก่อนเวลา


 ชำระเงินได้หลายประเภท 

เงินสด เงินโอน เครดิต เงินมัดจำ ประกันสังคม


 คำนวณส่วนแบ่งแพทย์

วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายได้แยกตามทันตแพทย์ทันที

 ดูยอดขายและรายได้ออนไลน์

Web Report สำหรับดูรายงานผ่านเว็บไซต์ แยกตามทันตแพทย์ได้


 สำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบ Cloud Backup สำรองข้อมูลแบบ rail time


  รองรับชำระเงินแบบ QR Payment

สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทอนเงิน 


  รองรับการทำงาน2 หน้าจอ

แสดงยอดชำระและ QR Code สำหรับชำระเงิน 


แจ้งเตือนนัดหมายผ่านไลน์

สะดวกสบาย ไม่ต้องคอยโทรถามหรือส่ง SMS แบบเก่า

ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนนัดหมายผ่านไลน์

ฟังก์ชั่นชำระเงินด้วย QR Payment

FD Tablet


เป็นระบบที่ทำเพิ่มขึ้นจากระบบจัดการคลินิกทันตกรรม FD ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet ได้

ซึ่งจะทำให้ทำงานที่หลากหลาย และตอบโจทย์สมัยใหม่มากขึ้น


เขียนโน๊ตการรักษาด้วยปากกา

    ทันตแพทย์ใช้ปากกาเขียนบันทึกการรักษา โดยเลือกพื้นหลังเป็นภาพซี่ฟัน หรือตารางกรอกข้อมูลได้ตามต้องการ และโน๊ตที่เขียนจะนำไปแสดงที่เคาเตอร์เพื่อป้อนการรักษาและเก็บค่าบริการต่อไป และโน๊ตนี้ยังถูกจัดเก็บในระบบ 

ให้เรียกกลับมาดูซ้ำได้ทุกเมื่อ

ให้คนไข้อ่านคำประกาศและลงนาม

    เพื่อปกป้องสิทธิของคนไข้ และทำขั้นตอนการแจ้งและยืนยันตนรับทราบคำประกาศอย่างเหมาะสม คนไข้สามารถอ่านข้อความบน Tablet และลงนามเซ็นต์ยืนยัน และระบบจะจัดเก็บและนำมาแสดงผลได้เมื่อต้องการ

ลงทะเบียนคนไข้ใหม่บน Tablet

    เจ้าหน้าที่ยื่น Tablet ให้คนไข้ใหม่ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทั้งการกรอกแบบฟอร์ม และถ่ายภาพเพื่อทำประวัติ ทำให้เกิดความคล่องตัว และข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ FD หลัก ที่เคาเตอร์นำไปประมวลผลต่อได้


เรียกดูเวชระเบียนและนัดหมาย

    ใช้ Tablet ในการเข้าถึงข้อมูลคนไข้ ทั้งประวัติการรักษา และข้อมูลการนัดหมายต่างๆ ให้ทั้งทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่สื่อสารกับคนไข้ได้สะดวกรวดเร็ว และสร้างความประทับใจให้กับคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

DPO Online


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มาตรา 41 (2) กำหนดให้องค์กรต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หากไม่มี DPO องค์กรเสี่ยงรับโทษ 3 รูปแบบ  

      โทษปรับทางแพ่ง สูงสุด 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง

      โทษปรับทางปกครอง สูงสุด 1 ล้านบาท

      โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจสั่งการขององค์กรต้องรับโทษอาญาด้วย)


ให้บริการ DPO ดูแลแทนคุณ เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มค่า โดยเป็นบริการเสริมของ FD Tablet จากบริษัท นายเน็ต จำกัด ร่วมกับ PDPA Thailand ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่ของ DPO ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

     1. ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม PDPA

     2. ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     4. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รู้หรือได้มาจากการทำหน้าที่ DPO

สิ่งที่คลินิกได้จาก DPO Online

     1. ผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในนาม DPO ของคลินิก

     2. DPO รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูล เช่น คนไข้ พนักงาน และตอบสนองให้คลินิก

     3. DPO เป็นผู้ประสานงานระหว่างคลินิกกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

     4. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนระบบ FD Tablet

     5. ให้ความรู้และพูดคุยกับประเด็นที่น่าสนใจ ผ่าน Facebook Group

ค่าบริการ DPO Online บน FD Tablet ปีละ 24,000 บาท 

ค่าบริการติดตั้งโปรแกรม FDสาขาที่ 1
เครื่องที่ 1
฿40,000 
อบรมการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง 1 วัน
ตอบข้อซักถามการใช้งานโปรแกรมในวันเสาร์-อาทิตย์
การให้บริการ Remote ผ่านอินเตอร์เน็ต
การให้บริการสอนงานผ่านทางโทรศัพท์
     ฟรี FD Tablet 1 จุด (ติดตั้งเพิ่ม จุดละ 5,000 บาท)


สาขาที่ 2
เครื่องที่ 1
฿30,000
อบรมการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง 1 วัน 
ตอบข้อซักถามการใช้งานโปรแกรมในวันเสาร์-อาทิตย์
การให้บริการ Remote ผ่านอินเตอร์เน็ต
การให้บริการสอนงานผ่านทางโทรศัพท์
     ฟรี FD Tablet 1 จุด (ติดตั้งเพิ่ม จุดละ 5,000 บาท)


ทุกสาขา
เครื่องถัดไป
฿15,000
อบรมการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง 1 วัน
ตอบข้อซักถามการใช้งานโปรแกรมในวันเสาร์-อาทิตย์
การให้บริการ Remote ผ่านอินเตอร์เน็ต
การให้บริการสอนงานผ่านทางโทรศัพท์
    ฟรี FD Tablet 1 จุด (ติดตั้งเพิ่ม จุดละ 5,000 บาท)


สำหรับลูกค้าติดตั้ง FD 
ตั้งแต่ 1 มค. 2567 เป็นต้นไป 
ติดตั้ง FD Tablet ฟรี 2 จุด
ใช้ DPO Online ฟรี 3 เดือน
ส่วนลดโปรแกรม FD 5,000 บาท


สำหรับลูกค้าติดตั้ง FD 
ปัจจุบันทุกคลินิก
ติดตั้ง FD Tablet ฟรี 1 จุด
ใช้ DPO Online ฟรี 3 เดือน
ส่วนลดค่าอัพเกรด 50%

ลูกค้าของเรา
หากคลินิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามการใช้งานอื่น

สอบถามทีมงาน FD ได้เสมอ

 

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th