Ninenet Company Limited | ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

การดำเนินธุรกิจ

บริษัท นายเน็ต จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีซอฟแวร์และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยความเชื่อว่า IT จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งสินค้าและบริการของทุกองค์กรนั้นๆ และเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จ, โดยพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้ธุรกิจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีส่วนร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมเป็นเครือข่ายกระจายข้อมูล และส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่พร้อมใช้ซอฟแวร์ในการดำเนินธุรกิจ


พันธกิจ

ปัจจุบันนี้ บริษัท นายเน็ต จำกัด เป็นผู้พัฒนา พัฒนาระบบบริหารคลินิกทันตกรรม (FD) เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคลินิกทันตกรรม และเป็นที่นิยมใช้งานในกว่า 1000 คลินิกทั่วประเทศ ,พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลินิกผิวหนัง (FDerm) ,พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับร้านอาหาร (FR POS) ร้านค้าปลีก(Rangy) และการจัดหาตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมงานด้าน IT ให้กับองค์กร โดยเฉพาะ องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


พันธกิจสำคัญ ของ บริษัท นายเน็ต จำกัด ก็คือการที่สามารถจะจัดหาบริการทางด้าน IT ตลอดจนทั้ง Solution ที่ดีที่สุดต่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ด้วยพื้นฐานของการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป็นผลทำให้ทุกๆ product และ service ของ นายเน็ต สามารถตอบโจทย์การทำงานหลายๆด้านในธุรกิจ


ความเป็นมา

  • ในปี 2542 บริษัท นายเน็ต จำกัด จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
  • ในปี 2560 ย้ายสำนักงานมายังที่อยู่ปัจจุบัน

ด้วยจำนวนพนักงาน 23 คน และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตงานที่ดีและมีมาตรฐานการทำงานและการบริการที่เหมาะสม 

เพื่อเป็นกลจักรสำคัญให้กับองค์กรของลูกค้า และต่อยอดไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ด้วยจำนวนพนักงาน 23 คน และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตงานที่ดีและมีมาตรฐานการทำงานและการบริการที่เหมาะสม 

เพื่อเป็นกลจักรสำคัญให้กับองค์กรของลูกค้า และต่อยอดไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Copyright ® 2019 domain-name.com 

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่