ใช้ FD Cloud Backup แล้วดียังไง


2019-08-08 13:07:54
รีวิวจากผู้ใช้งาน FD Cloud Backup บริการสำรองข้อมูลบนคราวน์


        คลินิกทันตกรรมคอนฟิเดนท์ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม (FD) และเพิ่ม Feature Cloud Backup เนื่องจากทางคลินิกเล็งเห็นว่า ข้อมูลคนไข้ ประวัติการรักษา รวมถึงรายงานเกี่ยวกับรายได้ต่างๆ เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมาก  หากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เสียหายหรือสูญหายไปจะส่งผลทำให้การบริหารงานหรือการบริการของคลินิกเกิดความผิดพลาดและเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้       
        หลังจากติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบริการจัดการคลินิกทันตกรรมได้ไม่นาน ทางคลินิกประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เปิดใช้งานไม่ได้ เนื่องจากฮาร์ดดิสเกิดความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการดึงข้อมูลจาก Cloud Backup กลับมาติดตั้งให้กับทางคลินิกใช้งาน โดยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลคนไข้ ประวัติการรักษา รวมถึงรายงานเกี่ยวกับรายได้ต่างๆ ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ประโยชน์ที่คลินิกจะได้รับ
1. ข้อมูลคนไข้จะปลอดภัย
ข้อมูลคนไข้ที่สำคัญ จะถูกสร้างไฟล์สำรองส่งไปเก็บไว้บน Cloud เพื่อป้องกันภัยจาก Virus, Ransomware, Malware ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคลินิกของคุณได้มหาศาล จากการทำให้เครื่องช้าจนทำให้ข้อมูลคุณหายหมด อย่าปล่อยให้ข้อมูลในคลินิกของคุณเสียหายโดยไม่มีการป้องกัน ระบบ FD cloud Backup สามารถช่วยป้องกันข้อมูลของคุณได้อย่างทันท่วงที

2. คอมฯพังข้อมูลไม่หาย
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เช่น Harddisk เสีย หรือเครื่องคอมฯ โดนขโมย ทางคลินิกสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้บน Cloud ลงมาใช้งานต่อได้เลย

3.กู้คืนข้อมูลได้รวดเร็ว
ไฟล์สำรองที่ถูกส่งปเก็บไว้บน Cloud จะเป็นข้อมูลย้อนหลังไว้ 10 วัน ล่าสุด ทางคลินิกจึงมั่นใจได้ว่า การเรียกคืนข้อมูลจะรวดเร็ว และจะมีข้อมูลล่าสุดไว้ใช้งานต่อแน่นอน


ค่าบริการติดตั้ง FD Cloud Backup
- เมื่อเกิดความเสียหาย ต้องการความช่วยเหลือการดึงข้อมูลกลับมา ทีมงาน FD ให้บริการช่วยเหลือ ฟรี
- คลินิกที่ติดตั้งโปรแกรม FD ใหม่ รับบริการ Cloud Backup ฟรี 1 ปี (นับจากวันติดตั้ง) และมีค่าบริการ 2,000 บาทต่อปี (ในปีถัดไป)
- กรณีลูกค้าเก่าต้องการ ใช้บริการ Cloud Backup จ่ายค่าบริการ อัพเกรดโปรแกรม FD 5,000 บาท ฟรีค่าบริการ Cloud Backup 1 ปี
- ค่าใช้จ่าย บริการ Cloud Backup ต่อปี ปีละ 2,000 บาท

สนใจเริ่มต้นการใช้งาน FD Cloud Backup
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FD Cloud Backup ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 087-795-3330

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th