5 เหตุ HR Manager ควรใช้นามบัตรดิจิทัล


2023-06-16 10:01:45
#นามบัตรดิจิทัล #แจกนามบัตร #นามบัตรกระดาษ

นามบัตรดิจิทัลกำลังเข้ามาแทนที่นามบัตรกระดาษ (ที่ทุกคนเคยชิน) แต่เหตุผลที่ HR Manager ควรต้องพิจารณานำนามบัตรดิจิทัลมาใช้ภายในองค์กร คืออะไร ลองมาดูกัน


1. ภาพลักษณ์องค์กรทันสมัย

ภาพลักษณ์องค์กรสร้างได้โดยพนักงานทุกคน ทุกครั้งที่แลกนามบัตรกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ ด้วยนามบัตรดิจิทัลที่มี Corporate Identity และผู้รับนามบัตรเก็บเข้ามือถือได้ทันที พร้อมทั้งกดติดต่อได้ทุกช่องทางโซเชียล ตามพฤติกรรมคนทำงานปัจจุบันนี้ สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น


2. เครื่องมือ digital transform องค์กร 

digital transform องค์กร โดยเริ่มจากคนในองค์กร ให้ทุกคนได้ปรับ mindset นำดิจิทัลมาใช้ในชีวิตทำงานประจำวัน ได้ใช้ประโยชน์ และลดขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีสแกน QR code และ AI รับนามบัตรกระดาษ นำข้อมูลเข้าองค์กรทันที3. HR จัดการได้สะดวกและประหยัด

ทุกครั้งที่รับพนักงานใหม่ หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์นามบัตรกระดาษอีกต่อไป แต่ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีสร้าง (หรือแก้) นามบัตรดิจิทัลให้กับพนักงาน และส่งทางอีเมล์ได้ทันที เป็นเครื่องมือบริการพนักงานและลดภาระทีมงานฝ่าย HR ได้เป็นอย่างดี


4. บริหารข้อมูลลูกค้าด้วย CDP

YourQR เป็นแพลทฟอร์มนามบัตรดิจิทัลที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรมี Customer Data Platform ไว้จัดการข้อมูลลูกค้าที่พนักงานรับมา แม้จะรับเป็นนามบัตรกระดาษก็นำเข้าแพลทฟอร์มได้ผ่าน AI ให้ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เช่น ติดตามผลตอบรับในการออกงาน event เป็นต้น


5. BCG ร่วมกับพนักงาน

โครงการ Scan To Plant A Tree ของ YourQR กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้ทุก 1,000 ครั้งที่สแกน นำไปสู่การปลูกต้นไม้ 1 ต้นในพื้นที่ป่าม่อนแม่ถาง จ.แพร่ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมส่งเสริมกิจกรรม BCG กับองค์กร และสร้างสังคมยั่งยืนร่วมกันและวัดผลได้หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ Demo ระบบ 

สามารถกรอกแบบฟอร์ม https://b4yco0lu.paperform.co ทันที

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th