0

ขั้นตอนการใช้งาน YourQR Digital Name Card

ขั้นตอนการใช้งาน YourQR Digital Name Card


2021-05-25 13:08:04นามบัตรดิจิทัลช่วยให้การแลกนามบัตรสะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อได้สะดวก ค้นหาทั้งทางเบอร์โทร, อีเมล์, line, facebook message 

 

1. ดาวน์โหลด Application YourQR ใช้ได้ทั้ง android และ iOS