Contactless Solution มาตรฐานใหม่ในการแลกนามบัตรในงาน Exhibition ด้วยแอพพลิเคชั่น YourQR ที่จะช่วยให้ผู้แสดงงานแลกนามบัตรกับผู้ชมงานแบบไร้สัมผัส และข้อมูลที่ได้ยังถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ผู้แสดงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการติดต่อของผู้ชมงานมาเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต Contactless Solution for Event มาตรฐานใหม่ของการแลกนามบัตรในงานแฟร์ ลดสัมผัส ประหยัดทรัพยากร ข้อมูลไม่หาย ยั่งยืนกว่านามบัตรกระดาษ

 

Contactless solution for green events


แลกเปลี่ยนข้อมูลในงานอีเวนท์โดยไม่ต้องมีการสัมผัส


จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงข้อมูลมาใช้ได้รวดเร็ว


วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล รวดเร็ว ในรูปแบบ รายงาน


สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นงาน ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้จริง


เพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าชมงานให้กับผู้เยี่ยมชมYourQR Digital Name Card เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแบ่งปันข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถแชร์กับใครก็ได้จากทุกที่ ใช้งานง่าย คุ้มค่า และยั่งยืนกว่าบัตรจริง หลังจากที่ลงทะเบียนบนใช้งานบนมือถือแล้ว สามารถสร้างและแชร์นามบัตรกับใครก็ได้โดยอีกฝ่ายได้ทันที


Contactless for Organizer 


Organizer สามารถสร้างนามบัตรดิจิทัลสำหรับงาน event แต่ละงาน โดยออกแบบนามบัตรใน theme ของตนได้ และดูความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน เพื่อนำไปวัดผลของการจัดงานได้ Organizer สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการใช้ Contactless Solution ในการวางแผนการตลาด และโปรโมชั่น / CRM /  Data Transformation ต่อไปในอนาคตOrganizer สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกคนที่เข้าร่วม งานได้ทั้งหมด 


จำนวน Exhibitor / จำนวนพนักงานประจำบูธของแต่ละ Exhibitor

 

ปริมาณการแลกนามบัตรดิจิทัลของ Exhibitor แต่ละราย 


สามารถเก็บเป็นสถิติและแสดงผลตาม Exhibitor  ได้ทันที


เก็บสถิติโบร์ชัวร์ดิจิทัลของ Exhibitor ที่ถูกสแกน


ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้จากการสแกน QR Code

Contactless for Exhibitor 


มีระบบ Data Platform เพื่อตรวจสอบข้อมูลการแลกนามบัตรของพนักงาน และข้อมูล Visitor ที่ให้ข้อมูลติดต่อไว้ได้ รวมถึงการจัดทำ QR Code เพื่อแจกโบชัวร์และเอกสารอื่น ให้กับ Visitor ด้วยความสะดวกและปลอดภัย


สร้างนามบัตรดิจิทัลให้กับพนักงาน และสร้าง QR Brochure ได้

 

สร้างนามบัตรดิจิทัลให้กับพนักงาน ที่จะมาประจำที่บูธของงานแสดงสินค้า 


แลกนามบัตรในงานแสดงสินค้า ด้วยการสแกน QR Code


เก็บข้อมูลลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบูธอย่างเป็นระบบแบบ rail time


ดูรายงานการแลกนามบัตร และการรับนามบัตรผ่าน Web Service 


สร้าง QR Brochure ไว้ให้ผู้เข้าชมงานสแกนโบว์ชัวร์แบบ paperless

Contactless for Visitor


Visitor ทุกคนสามารถใช้แทน Badge ในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เป็นเครื่องมือในการสแกน QR Code ในงานและเก็บประวัติทั้งหมด และที่สำคัญยังใช้เป็นนามบัตรดิจิทัล (และสามารถใช้ได้ต่อเนื่องตลอด) 


ใช้เป็นนามบัตรดิจิทัลแทนนามบัตรกระดาษในการแลกนามบัตร 


แลกนามบัตรได้อย่างมั่นใจ ไร้สัมผัส ในยุค New Normal


สแกนนามบัตรดิจิทัลของ Exhibitor เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในโทรศัพท์

 

สแกนรับโบว์ชัวร์แบบ paperless และกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้


อีเมล์แจ้งกิจกรรมหลังจบงานที่ Visitor ได้ใช้แอปสแกนWhy using YourQR Digital Name Card


Eco-friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด การตัดไม้ทำลายป่า 


Affordable ไม่แพง ประหยัดว่าการพิมพ์ นามบัตรกระดาษ 


Always up-to-date ทันสมัย เพราะข้อมูลออนไลน์เข้าระบบทันที

 

 Convinient สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายแค่ติดตั้งบนมือถือ 


Testimonial Case Studyต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Contactless for event

สามารถนัดพรีเซ็นระบบได้ที่ไลน์ @YourQR หรือโทร 099-055-5296

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th