0

เปิดเมืองยังไงไม่ให้ปิดโรงราน         เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นสถานประกอบการ บริษัท โรงงานต่างๆ ก็คงต้องกลับมาเปิดทำการเหมือนเดิม แต่การกลับมาเปิดกิจการก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ปัจจุบันการคัดกรองสุขภาพโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานทำอยู่แล้ว แต่ระบบการจัดการระยะยาวก็จำเป็นเช่นกัน เพื่อลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน และความล่าช้า เราได้จัดทำระบบ QR Factory ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองพนักงานด้วย QR Code และเป็นจัดการในเรื่อง social distancingบันทึก QR ณ จุดสำคัญ


                QR Factory  เป็นระบบคัดกรองพนักงานด้วย QR Code ที่ให้โรงงานสร้าง QR Code สำหรับสแกนและเก็บประวัติของพนักงาน เพื่อให้โรงงานได้รู้ความเคลื่อนไหวในการเข้าใช้พื้นที่ส่วนต่างๆ ของพนักงาน เช่น สร้าง QR Code ไปติดที่รถรับส่งพนักงาน เพื่อบันทึกการขึ้นรถของพนักงาน

        รถรับส่งพนักงานมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น เรื่องการเว้นระยะห่างที่ไม่สามารถทำได้ 100% หรือระยะเวลาที่พนักงานต้องอยู่ในรถ ที่ทางโรงงานและพนักงานเองไม่สามารถเลี่ยงได้ แต่โรงงานสามารถสร้าง QR Code ไปติดตามหมายเลขรถรับส่งแต่ละคัน พนักงานขึ้นรถคันไหนก็สแกน QR รถคันนั้น ซึ่ง QR Factory สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ของโรงงานได้อีก 2 ส่วน คือ โรงอาหาร และอาคาร


สำหรับโรงงาน

1. สร้าง QR Code ที่สามารถเก็บข้อมูลผู้สแกนได้ จาก web analytic

2. นำ QR Code ไปติดตามสถานที่ เช่น รับส่งพนักงาน, โรงอาหาร, อาคาร

3. ให้พนักงาน Scan QR Code เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งาน เช่น การขึ้นรถ การไปใช้โรงอาหาร

4. ดูข้อมูลการสแกน QR ของพนักงานแยกตามแต่ละประเภท จาก web analytic
แยก "คนป่วย" จาก "คนงาน"


          ระบบ QR Factory ตรวจสอบได้ว่าใครอยู่ที่ไหนกับใครในพื้นที่ไหนบ้างแล้ว และยังแยกได้ว่าในแต่ละวันมีจำนวนพนักงานที่ไม่เสี่ยงติดโควิด และที่เสี่ยงติดโควิดกี่คนบ้าง ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งกักตัวพนักงานที่เสี่ยงติดโควิด ก็กักตัวเฉพาะจำนวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นๆ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องปิดทั้งโรงงาน


Web analytic บอกอะไรได้บ้าง 

1. ดูข้อมูลการสแกน QR Code ของแต่ละพื้นที่

2. ดูข้อมูลการใช้รถและจำนวนพนักงานที่ขึ้นรถ

3. ดูข้อมูลความเสี่ยงติดโควิด แยกตามพนักงาน


(ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลสมมุติ)


ติดต่อเพื่อขอทดลองใช้งานฟรี

         สำหรับโรงงานที่ต้องการดูตัวอย่างรายงานเพื่อช่วยแยกคนป่วย หรือต้องการทดลองใช้งาน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง yourqr@9net.co.th หรือทางไลน์ได้